Kategorie

Producenci

Informacje

Administratorem podanych danych osobowych jest: Deltako P.P.H.U Robert Głuch, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, NIP 854-104-10-90.        

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie,  e-mail: deltako@deltako.pl; 

Celem Przetwarzania danych jest realizacja zamówienia wpływającego do sklepu

Dane  osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO

Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż  jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
·         żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
·         żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
·         żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.